Masjid Kuno Bondan

Masjid Kuno Bondan merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah penyebaran agama islam di wilayah Indramayu khususnya di Wilayah Kecamatan Sukagumiwang. Dimana pada masa itu wilayah Bondan (yang sekarang menjadi Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang) belum beragama islam, sehingga pada akhirnya datang Wali Penyebar Agama Islam dari Kerajaan Cirebon yang Bernama Syeikh Datuk Kahfi, untuk menyebarkan agama islam di daerah tersebut.

Di daerah Bondan yang pada masa itu belum memeluk agama islam, dipimpin oleh seorang Ki Gede Bondan atau Buyut Sapu Angin yang mempunyai seorang putri yang berparas cantik yang bernama Nyimas Ratu Atas Angin. Akhirnya Syeikh Datuk Kahfi, mulai menyebarkan agama islam di daerah tersebut dan menikahi Nyimas Ratu Atas Angin Putri Ki Gede Bondan. Sebagai bukti penyebaran agama islam di wilayah tersebut dibangunlah Masjid Kuno Bondan sekitar Tahun 1414 Masehi, dan konon dibangun dalam waktu semalam sebagai bukti untuk menjawab tantangan Ki Gede Bondan atau Buyut Sapu Angin yang menyuruh Syeikh Datuk Kahfi membangun tempat peribadatan umat muslim atau Masjid dalam waktu semalam, sehingga masjid tersebut dikenal oleh masyarakat sebagai Masjid Cipta Semalam, atau Masjid Sapu Angin. Berdasarkan sumber sejarah, Masjid Kuno Bondan lebih tua 84 Tahun dari Masjid Sang Cipta Rasa yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada masa Kerajaan Cirebon. (Sumber dari Desa Bondan)